Cikoriefabriken

Hittade idag på Malmö Stadsbibliotek lite om ”bolaget för cichoriefabrik och sågverk. Då denna firma startade 1857, samtidigt som Andreas Siesing kom till Malmö bör det vara han som byggde upp verksamheten i egenskap av verkmästare. Detta i sin tur tyder på att Andreas är ”headhuntad” på någon av de 40-tal cikoriefabriker som fanns i Magdeburg vid den här tiden. Återstår att hitta rätt.
Pehr Fricks Fabrikers Aktebolag

Ny presentation av mitt material

Det är lättare för mig att bara underhålla mitt material i bara ett program. Dessutom har de som ansökt om konto i phpGedView inte bidragit på det sättet jag hade hoppats på, så nu kommer släkten att presenteras via Gramps här. Jag kommer förmodligen att ha lite mer tid att forska på den närmsta tiden.

ArkivDigital

Igår var jag på Malmö Stadsarkiv med anledning av Arkivens Dag. Först var det ett föredrag om släktforskningens grunder, kan ju vara bra att se om man missat något. Därefter höll Arkiv Digital en demonstration av ADonline, samt berättade att det var gratis användande hela helgen. Jag har naturligtvis utnyttjat helgen till max, med att verifiera mitt källmaterial. Det är dock mycket kvar, så jag får köpa en veckas access till jul.